DrNedzad

Mr. sci. dr. NEDŽAD HINDIĆ

spec. oralne kirurgije

ŽIVOTOPIS

• 1975. Rođen u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

• 2002. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

• 2007. Zaposlen kao stomatolog na Klinici i asistent na Katedri za Oralnu Kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

• 2011. Specijalizira Oralnu kirurgiju na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu

• 2011. Brani magistarski rad na temu „Komparativna evaluacija dužine trajanja operativnog postupka i postoperativnih sekvela (otoka i trizmusa) nakon operativnog odstranjenja mandibularnih trećih molara klasičnom i piezohirurškom tehnikom“ na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

• 2012. Promoviran u Višeg asistenta na Katedri za Oralnu kirurgiju i dentalnu implantologiju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Više

• 2014. Zaposlen u vlastitoj privatnoj praksi.

• 2015. Upisuje Doktoralni studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

• 2015 - 2016. Pohađa i uspješno završava jednogodišnji „Master clinician program in Implant dentistry“ pod pokroviteljstvom GIDE (Los Angeles, USA) i Loma Linda University (USA).

• Član Hrvatske Komore Dentalne Medicine i KLDS BiH.

• Tijekom profesionalne karijere stručno se usavršava u zemlji i inozemstvu u području Oralne kirurgije i Dentalne implantologije te završava tečajeve napredne implantologije za više implantoloških sustava (Nobel Biocare, AstraTech, Dentium, Bredent, Implant Direct, BioHorizons, NeoDent).

• Usporedno sa ovim usavšava se u oblasti parodontne kirurgije te generalno „soft tisue menagmenta“ na Steigmann Institut, Heidelberg, Njemačka i Bern, Švicarska te na drugim mnogobrojnim edukacijama (USA, Njemačka, Mađarska, Njemačka, Austrija, Hrvatska).

• Certificiran za uporabu naprednog sustava biološki centrifugiranih plazma membranau kirurgiji, implantologiji i estetici lica (dr.Choukroun, Nice, Francuska).

• Licenciran od strane HDEL (Hrvatsko Društvo za Estetiku Lica) za tretmane nekirurškog pomlađivanja u estetici lica (hijaluronski fileri, botox, PRF).

DrNedzad

Dr. Nataša Stojanović Hindić

dr.med.dent.

ŽIVOTOPIS

• 1976. Rođena u Zagrebu.

• 2002. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu.

• Od 2003 do 2011. Zaposlena u velikoj privatnoj stomatološkoj poliklinici gdje vodi program kompleksnih protetskih rehabilitacija i bezmetalne keramike, posebno ljuskica.

• 2005. Počinje raditi kao predavač za jednu od najvećih internacionalnih kompanija u području dentalnih materijala Ivoclar Vivadent, Liechtenstein.

• Drži predavanja i radne tečajeve u regiji iz područja kompozitnih ljuski te preparacije i cementiranja bezmetalnih restauracija.

• 2013. Zaposlena u vlastitoj privatnoj praksi.

• Član Hrvatske komore dentalne medicine.

• Tijekom profesionalne karijere stručno se usavršava u zemlji i inozemstvu u području estetske stomatologije, protetike, bezmetalnih restauracija te uporabe lasera ( Italija, Njemačka, Austrija, Liechtenstein, USA).

DrNedzad

Mr. sci. dr. NEDŽAD HINDIĆ

spec. oralne kirurgije

ŽIVOTOPIS

• 1975. Rođen u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

• 2002. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

• 2007. Zaposlen kao stomatolog na Klinici i asistent na Katedri za Oralnu Kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

• 2011. Specijalizira Oralnu kirurgiju na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu

• 2011. Brani magistarski rad na temu „Komparativna evaluacija dužine trajanja operativnog postupka i postoperativnih sekvela (otoka i trizmusa) nakon operativnog odstranjenja mandibularnih trećih molara klasičnom i piezohirurškom tehnikom“ na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

• 2012. Promoviran u Višeg asistenta na Katedri za Oralnu kirurgiju i dentalnu implantologiju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Više

• 2014. Zaposlen u vlastitoj privatnoj praksi.

• 2015. Upisuje Doktoralni studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

• 2015 - 2016. Pohađa i uspješno završava jednogodišnji „Master clinician program in Implant dentistry“ pod pokroviteljstvom GIDE (Los Angeles, USA) i Loma Linda University (USA).

• Član Hrvatske Komore Dentalne Medicine i KLDS BiH.

• Tijekom profesionalne karijere stručno se usavršava u zemlji i inozemstvu u području Oralne kirurgije i Dentalne implantologije te završava tečajeve napredne implantologije za više implantoloških sustava (Nobel Biocare, AstraTech, Dentium, Bredent, Implant Direct, BioHorizons, NeoDent).

• Usporedno sa ovim usavšava se u oblasti parodontne kirurgije te generalno „soft tisue menagmenta“ na Steigmann Institut, Heidelberg, Njemačka i Bern, Švicarska te na drugim mnogobrojnim edukacijama (USA, Njemačka, Mađarska, Njemačka, Austrija, Hrvatska).

• Certificiran za uporabu naprednog sustava biološki centrifugiranih plazma membranau kirurgiji, implantologiji i estetici lica (dr.Choukroun, Nice, Francuska).

• Licenciran od strane HDEL (Hrvatsko Društvo za Estetiku Lica) za tretmane nekirurškog pomlađivanja u estetici lica (hijaluronski fileri, botox, PRF).

DrNedzad

Dr. Nataša Stojanović Hindić

dr.med.dent.

ŽIVOTOPIS

• 1976. Rođena u Zagrebu.

• 2002. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu.

• Od 2003 do 2011. Zaposlena u velikoj privatnoj stomatološkoj poliklinici gdje vodi program kompleksnih protetskih rehabilitacija i bezmetalne keramike, posebno ljuskica.

• 2005. Počinje raditi kao predavač za jednu od najvećih internacionalnih kompanija u području dentalnih materijala Ivoclar Vivadent, Liechtenstein.

• Drži predavanja i radne tečajeve u regiji iz područja kompozitnih ljuski te preparacije i cementiranja bezmetalnih restauracija.

• 2013. Zaposlena u vlastitoj privatnoj praksi.

• Član Hrvatske komore dentalne medicine.

• Tijekom profesionalne karijere stručno se usavršava u zemlji i inozemstvu u području estetske stomatologije, protetike, bezmetalnih restauracija te uporabe lasera ( Italija, Njemačka, Austrija, Liechtenstein, USA).

Stojanović Hindić

AESTHETIC AND IMPLANT DENTISTRY

Horvaćanska cesta 26

10000 Zagreb, HR

tel: +385 (1) 48 40 435

info@drhindic.com

FACEBOOK INSTAGRAM

Ordinacija dentalne medicine - dentalni studio Stojanović Hindić oslonjena na dugogodišnju tradiciju i znanje, pruža najmodernije usluge iz cjelokupne dentalne medicine.

Od opće i konzervativne dentalne medicine, preko restorativno-protetskih, do najsofisticiranjih protokola i usluga iz domene estetske dentalne medicine, ortodoncije i implantologije, tim ordinacije Stojanović Hindić će opravdati Vaše povjerenje i na najbolji mogući način realizirati Vaše potrebe i zahtjeve.

Neka Vaš osmijeh promijeni svijet!

KONTAKTIRAJTE NAS

© 2017-2019 Stojanović Hindić | ALL RIGHTS RESERVED

designer17